Po co filmoznawstwo? Co po filmoznawstwie?

Debata organizowana przez czasopismo „Ekrany”.

Czasopismo “Ekrany” zaprasza wszystkich dyplomowanych, przyszłych i niedoszłych filmoznawców na debatę dotyczącą stanu polskich nauk o filmie. Czy studia filmoznawcze przekładają się na zdobywane przez studentów kompetencje, tak naukowe, jak zawodowe? Celem dyskusji jest określenie problemów i wyzwań stojących przed filmoznawstwem jako nauką i ścieżką kształcenia.
Wspólnie zastanowimy się, czym jest filmoznawstwo i czym być powinno. Czy i w jakim stopniu studia humanistyczne powinny być dostosowane do wymogów rynku pracy? Na jaką karierę mogą liczyć absolwenci filmoznawstwa? Czy polska (a w szczególności krakowska) kultura filmowa potrzebuje dyplomowanych “filmologów”? Czy możliwa jest modyfikacja kierunku studiów zgodnie z oczekiwaniami studentów i pracodawców? W jakim kierunku powinna podążać humanistyka?

Uczestnicy debaty:

dr Patrycja Włodek – absolwentka socjologii i filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, adiunkt na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.
dr Piotr Rapciak – zastępca kierownika Biura Karier UJ, politolog i dziennikarz z wieloletnim doświadczeniem w mediach i branży wydawniczej
Maciej Gil – animator kultury filmowej; szef Polskiej Federacji DKF (2006–2012), dyrektor programowy „Kina na Granicy” (2005–2015), autor projektu Kinobus. Związany z krakowską Fundacją Wspierania Kultury Filmowej Cyrk Edison, czyli kinami Agrafka i Kika. Trzykrotnie odbierał Nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Prowadzenie: Barbara Szczekała, zastępczyni redaktora naczelnego czasopisma “Ekrany”

__________________________________________
Debata “Ekranów”: “Po co filmoznawstwo? Co po filmoznawstwie?”
6 marca 2019 (środa), godz. 19.00
Spółdzielnia Ogniwo (ul. Paulińska 28, I piętro)