Call for papers nr 71

 

 

Call for papers magazynu „Ekrany” nr 3 (71)/2024

Termin przyjmowania abstraktów: 22.04.2024   

Odpowiedź redakcji: 29.04.2024

Termin przesyłania gotowych tekstów: 03.06.2024

mail: redakcja.ekrany@gmail.com

 

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów do kolejnego wydania czasopisma o tematyce audiowizualnej “Ekrany”, tym razem przygotowywanego we współpracy z Międzynarodowym Festiwalem Filmów Młodego Widza Ale Kino! Publikujemy zarówno dłuższe artykuły o charakterze analitycznym, teoretycznym oraz historycznym, dotyczące szeroko pojętego medium filmowego oraz pokrewnych zjawisk audiowizualnych, jak i krótkie teksty – recenzje Odkryć, czyli wartościowych tytułów, które nie miały jeszcze swojej polskiej premiery. Zapraszamy do zgłaszania tekstów dotyczących kina współczesnego, sylwetek aktorów, seriali, historii oraz teorii kina. Interesują nas nie tyle analizy poszczególnych filmów, ile spojrzenie na kino jako zjawisko społeczno-kulturowe. Zachęcamy więc do nadsyłania propozycji z zakresu problematyki produkcji i odbioru filmu, estetyki, ideologii, społecznego funkcjonowania kina czy jego politycznych uwarunkowań.

Każdy numer posiada także liczący ok. 30% objętości pisma temat numeru.

Temat numeru 3/2024 to KINO MŁODEJ WIDOWNI.

 

Dziecięca i nastoletnia widownia to jedna z najwierniejszych grup odbiorczych. Choć kierowana jest do niej coraz większa część repertuaru, a wiele filmów dziecięcych staje się frekwencyjnymi przebojami, stosunkowo rzadko pojawiają się one w filmoznawczych dyskusjach, krytycznofilmowych omówieniach czy kinofilskich rankingach. Niejednokrotnie uwięzione w narracjach edukacyjnych lub pomijane jako infantylna rozrywka, kino dla młodej widowni zasługuje na większą i bardziej wnikliwą uwagę, uwzględniającą jego specyficzne uwarunkowania odbiorcze, dystrybucyjne i produkcyjne. Jest to bowiem bogaty ekosystem, rozwijający własne estetyki i sposoby podejmowania najważniejszych współczesnych tematów, mający własne festiwale, nagrody i systemy wsparcia oraz próbujące wypracować  zaplecze teoretyczne oraz edukacyjne. W najnowszym numerze „Ekranów” chcielibyśmy więc przyjrzeć się kinu z perspektywy młodszych odbiorców – ich potrzeb i preferencji, kierowanej do nich oferty, systemu produkcji i dystrybucji, a także różnych przejawów kultury filmowej, w której uczestniczą.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów, podejmujących różnorodne zagadnienia związane z tą tematyką. Przykładowe tematy:

// Badania nad kinem w perspektywie childhood studies

// Historia kina dla młodej widowni w Polsce – tendencje, uwarunkowania instytucjonalne, przemiany medialne i ekonomiczne

// Dzieciństwo i dorastanie jako konstrukt kulturowy – kino coming of age i jego specyfika, przekształcenia, odmiany

// Mechanizmy wsparcia publicznego kina dla młodej widowni – dofinansowania, instytucje, rozwiązania prawne 

// Dziecięca kinofilia – festiwale i wydarzenia dla młodej widowni, praktyki fanowskie i odbiorcze 

// Krytyka filmowa – o dziecięcym kinie? Dla dzieci? Przez dzieci?

// Jak pisać o filmach dla młodej widowni? 

// Film w edukacji a edukacja filmowa – cele, zastosowania, narzędzia

// Status dziecięcego kina w kulturze filmowej – symboliczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania

// Queerowość, transpłciowość i gender w kinie skierowanym do młodej widowni

// Dziecięce aktorstwo i dziecko na planie – potrzeby, zagrożenia, efekty, kwestie prawne

// Magia, przygoda, trauma – portrety dzieciństwa w kinie skierowanym do młodego widza

// Zakładnicy Disneya? Popularne kino animowane dla młodej widowni

// Obieg i odbiór kina dla młodej widowni – box office, recepcja, profil widowni etc.

// Odmładzanie głównego nurtu? Kino young adult i “młodzieżowość” współczesnych blockbusterów