konkurs na layout

 konkurs

 

Konkurs na nowy layout magazynu „EKRANy” rozstrzygnięty!

 

I Nagroda w wysokości 3 500 zł: Katarzyna Konior

II Nagroda w wysokości 2 500 zł: Adam Głowacki

III Nagroda w wysokości 2 000 zł: Katarzyna Goczoł

 

Uzasadnienie werdyktu z protokołu obrad Jury:

 

Jury Konkursu podkreśla bardzo wysoki poziom nadesłanych projektów layoutu czasopisma „EKRANy”. Szczególnie zaznacza spójność artystyczną prac, profesjonalizm prezentacji i głębokie przemyślenie zawartych w Regulaminie Konkursu kryteriów. W wyniku obrad wyłoniono zwycięzców, największą liczbę punktów przyznając pracy odznaczającej się dużą siłą wyrazu, pomysłowym wprowadzeniem znaków identyfikacyjnych, różnorodnością plastyczną i wybitnym potencjałem rozwoju.

Druga praca wzbudziła zainteresowanie konsekwentną estetyką i typografią oraz odwagą artystyczną w warstwie graficznej. Trzecie miejsce zajął projekt o ogromnej dynamice plastycznej, brawurze kolorystycznej i ekspresji wyrazu.

Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że wiele pozostałych projektów zasługuje na nagrodę i wyróżnienie, świadcząc o wysokim poziomie współczesnej grafiki użytkowej.

Podpisano:

Rafał Syska (przewodniczący)

Piotr Kołodziej

Miłosz Stelmach

Barbara Szczekała

Urszula Wolak

 

Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w naszym Konkursie.

 

konkurs

 

 

Wszystkich grafików, plastyków, projektantów, twórców grafiki użytkowej zapraszamy do udziału w otwartym konkursie na nowy layout czasopisma „EKRANy”.

Oprócz nagród pieniężnych na zwycięzcę czeka zamówienie w postaci zaprojektowania kompletnego layoutu magazynu wraz z nadzorem autorskim nad składem dwóch numerów czasopisma.

Konkurs trwa do 6 listopada. Zgłoszenia należy przesyłać na adres konkurs.ekrany@gmail.com, wszelkie szczegóły dostępne w załącznikach:

 

  1. Regulamin Konkursu na nowy layout
  2. Załącznik nr 1 – koncepcja nowego layoutu
  3. Załącznik nr 2 – wzór zgłoszenia uczestnictwa
  4. Załącznik nr 3 – wzór umowy
  5. Załącznik nr 4 – przykład obecnego layoutu