Ekrany 6 (46)/2018
Edukacja filmowa

Edukacja filmowa jeszcze nigdy nie była tak wszechobecna i różnorodna, rozwijana zarówno w oddolnych inicjatywach, jak i dofinansowywanych przez państwo działaniach. Piszemy o edukacji, gdyż wierzymy w jej wagę, ale też dostrzegamy wyzwania stojące przed edukatorami i różnorodne dyskursy oraz interesy, w które uwikłane jest kształcenie filmowe.

Klasyczne już rozróżnienie mówi o trzech rodzajach kształcenia audiowizualnych kompetencji, które znalazły swoje odzwierciedlenie także w niniejszym numerze „Ekranów” – edukacji do filmu, edukacji poprzez film, a także edukacji o filmie. Ich dopełnieniem jest oczywiście uniwersytecka edukacja filmoznawcza – to jednak osobny i ważny dla nas temat, który już w przyszłości będziemy chcieli podjąć niezależnie od opisywanych w tym numerze zjawisk i procesów.

Edukacja stanowi jeden z filarów szeroko pojętej kultury filmowej. Drugim z nich – przynajmniej w warunkach europejskich – jest państwowe prawodawstwo wspierające produkcję audiowizualną. W tym względzie ostatnie tygodnie przyniosły prawdziwą rewolucję w polskiej kinematografii, jaką jest uchwalona w pierwszej połowie listopada ustawa umożliwiająca zwrot części poniesionych kosztów działającym w Polsce producentom. By tak ważna zmiana nie przeszła niezauważona, nie tylko przybliżamy ją za pomocą pogłębionego artykułu pióra Marcina Adamczaka, ale także dzięki korespondencji z badaczami ze stosujących podobne rozwiązania Węgier i Czech oraz rozmowie z wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego Pawłem Lewandowskim.

 

Spis treści

EDUKACJA FILMOWA

 

6 Edukacja filmowa. Pułapki i ucieczki | Michał Pabiś-Orzeszyna

13 Dystrybutorzy w służbie edukacji filmowej | Anna Równy

18 Plan lekcji | Redakcja „Ekranów”

20 Wywiad z Mariuszem Grzegorzkiem | Małgorzata Steciak

26 Krytyka etyczna. Perspektywy i praktyki dla edukacji filmowej | Justyna Hanna Budzik

32 Inny świat. Europejskie filmy dziecięce i młodzieżowe | Kaja Łuczyńska

37 Czy zostałbyś filmowym olimpijczykiem?

38 Wywiad z Kubą Mikurdą | Miłosz Stelmach

 

ODKRYCIA

46 Siedzący słoń | Rafał Syska

47 Owad | Marta Maciejewska

48 Dom, który zbudował Jack | Paweł Biliński

49 Sny wędrownych ptaków | Adam Kruk

50 Szczęśliwy Lazarro | Barbara Szczekała

51 Kraina wielkiego nieba | Magdalena Bartczak

52 Wilkołak | Kamil Kalbarczyk

53 Wojna Anny | Michał Lesiak

54 Zabójstwo Versace: American Crime Story | Joanna Łuniewicz

 

NOWE KINO

58 Loteria z zachętami. Jedna ustawa i cztery rozgrywki | Marcin Adamczak

65 Wywiad z Pawłem Lewandowskim | Rafał Syska

68 Gwiazdy: Królowa chłodu. Charlize Theron | Grzegorz Fortuna Jr.

73 Kino (bez)obrazowe | Małgorzata Radkiewicz

 

KONTRPLAN

79 Kartka z kalendarza

80 Ujęcie / Przeciwujęcie: Nie pomyl filmów!

84 Felieton

 

HISTORIA/TEORIA

88 „Ten strzał był jak krzyk”. Niezrealizowane marzenie Różewicza | Piotr Śmiałowski

94 Odkryte w archiwach – 1958: Dworzec centralny | Marta Stańczyk

96 Kino Kresów na stulecie Niepodległej | Rafał Syska

 

NAPISY KOŃCOWE

104 Drugi plan: Kostiumografia. Wywiad z Ewą Braun | Joanna Łuniewicz

111 Recenzje książek

114 Plakiat: Kler | Maks Bereski

115 Loża boczna

120 Krzyżówka