Call for papers nr 69

 

Call for papers magazynu „Ekrany” nr 1(69)/2024

Termin przyjmowania abstraktów: 20.11.2023   

Odpowiedź redakcji: 30.11.2023

Termin przesyłania gotowych tekstów: 6.01.2024

mail: redakcja.ekrany@gmail.com

 

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów do kolejnego wydania czasopisma o tematyce audiowizualnej “Ekrany”. Publikujemy zarówno dłuższe artykuły o charakterze analitycznym, teoretycznym oraz historycznym, dotyczące szeroko pojętego medium filmowego oraz pokrewnych zjawisk audiowizualnych, jak i krótkie teksty – recenzje Odkryć, czyli wartościowych tytułów, które nie miały jeszcze swojej polskiej premiery. Zapraszamy do zgłaszania tekstów dotyczących kina współczesnego, sylwetek aktorów, seriali, historii oraz teorii kina. Interesują nas nie tyle analizy poszczególnych filmów, ile spojrzenie na kino jako zjawisko społeczno-kulturowe. Zachęcamy więc do nadsyłania propozycji z zakresu problematyki produkcji i odbioru filmu, estetyki, ideologii, społecznego funkcjonowania kina czy jego politycznych uwarunkowań.

Każdy numer posiada także liczący ok. 30% objętości pisma temat numeru.

Temat numeru 1/2024 to KINO MALADYCZNE.

Współczesność jest naznaczona chorobą. Pandemie, kryzys zdrowia psychicznego, choroby cywilizacyjne, nowotwory – funkcjonujemy w stanie permanentnego obniżenia odporności. System immunologiczny społeczeństw zaczyna implodować, czego konsekwencją staje się narratywizacja medycyny. Nie tylko rozmawiamy o naszych chorobach ze znajomymi, ale też medycyna zdaje się wszechobecnym elementem w naszym otoczeniu: jako instytucja i związani z nią specjaliści, dyskurs normatywizujący, element koncepcji paranoicznych, sposoby obrazowania i opowiadania, ale także konkretne doświadczenie chorowania, w czasie którego, jak pisała Virginia Woolf, „dochodzą do głosu inne smaki: nagłe, niespokojne, wzmożone”. W najnowszym numerze „Ekranów” chcielibyśmy przyjrzeć się kinu z medycznej perspektywy: pokazać wieloaspektowe relacje i napięcia między tymi dwoma polami, zastanowić się nad tożsamością ekranowych „chorych”, stereotypami i poetykami maladycznymi czy sposobami działania i uobecniania się dyskursu medycznego. Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów – przykładowe tematy to:

// prześwietlanie świata – film naukowy i obrazowanie medyczne

// wnętrze człowieka – od anatomicznej maszynerii do metafizyki

// lot nad kukułczym gniazdem – obrazy instytucji medycznych

// medycyna alternatywna – lekceważące stereotypy i pełne nadziei afirmacje

// patosystem – choroby cywilizacyjne (późny kapitalizm i antropocen)

// suchoty i spółka – performatywne oraz metaforyczne wykorzystanie depresji, traumy i innych chorób

// poetyka chorowania i narracje patograficzne – pierwszoosobowość, afektywność, cielesność

// It’s so brave! – schematy opowieści o walce z chorobą

// nienormatywność jako choroba – wykluczające reprezentacje homoseksualności, neuroróżnorodności czy niepełnosprawności

// kino i studia nad niepełnosprawnościami – reprezentacje, problemy i rozwiązania

// nie histeryzuj – szaleństwo i kobiety

// protezy – między stygmatyzacją a subwersją

// Zoloft, Xanax, Prozac – leki jako doświadczenia pokoleniowe

// What’s up, doc? – przedstawienia lekarzy

// miłość w czasach zarazy – obrazy epidemii i pandemii w kinie i telewizji

// kino jako lek – filmoterapia

// choroby kina i filmu