Call for papers nr 67

GRANICE REALIZMU

 

Call for papers magazynu „Ekrany” nr 3(67)/2023

 

Termin przyjmowania abstraktów: 25 maja 2023 

Odpowiedź redakcji: 1 czerwca 2023

Termin przesyłania gotowych tekstów: 30 czerwca 2023

mail: redakcja.ekrany@gmail.com

 

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów do kolejnego wydania czasopisma o tematyce audiowizualnej “Ekrany”. Publikujemy zarówno dłuższe artykuły o charakterze analitycznym, teoretycznym oraz historycznym, dotyczące szeroko pojętego medium filmowego oraz pokrewnych zjawisk audiowizualnych, jak i krótkie teksty – recenzje Odkryć, czyli wartościowych tytułów, które nie miały jeszcze swojej polskiej premiery. Zapraszamy do zgłaszania tekstów dotyczących kina współczesnego, sylwetek aktorów, seriali, historii oraz teorii kina. Interesują nas nie tyle analizy poszczególnych filmów, ile spojrzenie na kino jako zjawisko społeczno-kulturowe. Zachęcamy więc do nadsyłania propozycji z zakresu problematyki produkcji i odbioru filmu, estetyki, ideologii, społecznego funkcjonowania kina czy jego politycznych uwarunkowań.

Każdy numer posiada także liczący ok. 30% objętości pisma temat numeru.

Temat numeru 3/2023 to GRANICE REALIZMU.

Realizm wyrasta z wiary w rejestracyjną moc kina i możliwość przedstawienia rzeczywistości. Jednak takie rozumienie bardzo często ustępuje przedstawieniom popularnym, w których realizm jest utożsamiany najczęściej z przezroczystością. Realizm to jedno z najbardziej znaturalizowanych pojęć opisujących kino. Jego dominująca formuła została spopularyzowana w hollywoodzkim kinie klasycznym i utrwalona jako podstawowy rejestr stylistyczny (a także protokół odbiorczy) w kinie głównego nurtu. Ten popularny realizm zakłada przezroczystość formalną, zrozumiałą konstrukcję czasu i przestrzeni, jednoznaczne motywacje postaci i psychologiczną grę aktorską – taki tryb przykuwać ma uwagę odbiorców do zdarzeń i wzmagać w związku z tym identyfikację emocjonalną. Nie musi się przy tym wiązać z zaangażowaniem w rzeczywistość, jak można by określić realizm społeczny. W tym równaniu nie ma również miejsca na eksces formalny czy transgresje percepcji.

Przyglądając się różnym tendencjom filmowym, można z łatwością dostrzec, że granice realizmu mogą być w różny sposób rozszerzane i reinterpretowane, a też możemy mówić o różnych rodzajach realizmu – nie tylko konwencji, ale też impulsowi do opowiedzenia o świecie i dążeniu do ukazania nieinscenizowanej rzeczywistości. W najnowszym numerze „Ekranów” chcemy się zastanowić, czym może być filmowy realizm, wymapować jego emanacje, kierunki rozwoju, a także implikacje ideologiczne i etyczne. Proponujemy podjęcie poniższych zagadnień:

// Nie jesteśmy już w Kansas – realizm jako konwencja stylistyczna

// Odpowiedzialny realizm – paradokumentalizm i kino społecznie zaangażowane

// Ciche rewolucje – etyka realizmu w kinie peryferyjnym

// Tkanka rzeczywistości – zmysłowy realizm i materialność w kinie

// Od ideału do ciała – polityka i strategie reprezentacji ciał spoza kanonu piękna

// Touch me (not) – pornografia i problem realizmu

// Dylematy humanizmu – jak pokazywać zwierzęta nie-ludzkie

// Percepcyjny realizm a digitalizacja

// Efekt rzeczywistości i jego imitacje – found footage, filmy w jednym ujęciu i inne strategie urealniające

// Prawo do reprezentacji: spory o “realistyczne” przedstawienie rasy, klasy i płci w kinie głównego nurtu

// realistyczna teoria kina – jej źródła, kontynuacje i reinterpretacje

// czy realizm jest „wiarygodny” i „prawdopodobny”? Język krytycznofilmowy a teoria