Wykład prof. Thomasa Elsaessera w Krakowie

Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ oraz czasopismo „Ekrany” zapraszają na:

Wykład prof. Thomasa Elsaessera
Mind-Game or Thought-Experiment: The Ontology of Cinema in the 21st Century
26 marca (wtorek), godz. 15.00, sala 2.115 WZKiS UJ (ul. Łojasiewicza 4)

Wykład Mind-Game or Thought-Experiment: The Ontology of Cinema in the 21st Century poświęcony zostanie zjawisku „filmów gier umysłowych”. Do czego służą mind-game films? Czy obecne w nich światotwórcze labirynty, czasowe paradoksy i psychopatologiczne postaci są pasem transmisyjnym dla wyzwań współczesnego świata? Zjawisko to jest przebrzmiałym już trendem czy raczej wyraźnym fenomenem redefiniującym relacje kina i widza w XXI-wiecznej kulturze cyfrowej? Po wykładzie rozmowę z Thomasem Elsaesserem poprowadzi Barbara Szczekała.

Thomas Elsaesser – światowej sławy filmoznawca i medioznawca. Autor ponad 200 publikacji z zakresu historii filmu, teorii kina i archeologii, wykładał na uniwersytetach w Nowym Jorku, Los Angeles, Amsterdamie, Berlinie i Wiedniu. Jako przedstawiciel tzw. Nowej Historii Filmu zajmuje się kinem w ujęciu transmedialnym, dalece wykraczającym poza tekstualne analizy dzieł filmowych. W polu jego zainteresowań badawczych znajdują się m.in.: pamięć i trauma w kinie niemieckim, filmowa nostalgia i kinofilia, nowe praktyki odbiorcze, gry narracyjne w kinie, sztuka nowych mediów, found footage, technologiczna prehistoria kina oraz związki filmu i galerii sztuki. W 2015 roku w polskim przekładzie ukazała się Teoria filmu. Wprowadzenie przez zmysły, której Elsaesser jest współautorem, a w zeszłym roku Kino – maszyna myślenia. Refleksje nad kinem epoki cyfrowej – zbiór jego najważniejszych artykułów poświęconych zagadnieniom kina współczesnego.

Wykład i rozmowa zostaną przeprowadzone po angielsku.
Wstęp otwarty.