Call for papers nr 72

 

Call for papers magazynu „Ekrany” nr 4 (72)/2024

Termin przyjmowania abstraktów: 10.07.2024   

Odpowiedź redakcji: 18.07.2024

Termin przesyłania gotowych tekstów: 08.09.2024

mail: redakcja.ekrany@gmail.com

 

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów do kolejnego wydania czasopisma o tematyce audiowizualnej “Ekrany”! Publikujemy zarówno dłuższe artykuły o charakterze analitycznym, teoretycznym oraz historycznym, dotyczące szeroko pojętego medium filmowego oraz pokrewnych zjawisk audiowizualnych, jak i krótkie teksty – recenzje Odkryć, czyli wartościowych tytułów, które nie miały jeszcze swojej polskiej premiery. Zapraszamy do zgłaszania tekstów dotyczących kina współczesnego, sylwetek aktorów, seriali, historii oraz teorii kina. Interesują nas nie tyle analizy poszczególnych filmów, ile spojrzenie na kino jako zjawisko społeczno-kulturowe. Zachęcamy więc do nadsyłania propozycji z zakresu problematyki produkcji i odbioru filmu, estetyki, ideologii, społecznego funkcjonowania kina czy jego politycznych uwarunkowań.

Każdy numer posiada także liczący ok. 30% objętości pisma temat numeru.

Temat numeru 4/2024 to WSPÓŁCZESNE KINO NIEMIECKIE.

 

Pomimo bliskości geograficznej i kulturowo-historycznych powinowactw Polski i Niemiec, a także wielkości i znaczenia niemieckiego przemysłu filmowego, kinematografia naszego zachodniego sąsiada nie jest u nas zbyt dobrze znana ani przesadnie często omawiana i komentowana. Celem planowanego numeru jest zmiana tej sytuacji – przyjrzenie się kondycji artystycznej i ekonomicznej, a także społecznym, politycznym i kulturowym kontekstom współczesnego kina niemieckiego. Interesować nas będą kierunki rozwoju tej kinematografii, jej specyfika produkcyjna i dystrybucyjna czy miejsce zajmowane w światowym obiegu treści i powiązania międzynarodowych. Chcemy też skupić się na bieżących trendach i najnowszych uwarunkowaniach, obejmujących ostatnie kilka lub co najwyżej kilkanaście lat. Proponowane przez nas tematy obejmują między innymi:

 

// Prądy, tendencje, popularne tematy i narracje – o czym (i w jaki sposób) najchętniej opowiada współczesne kino niemieckie?

// Niemcy we współczesnym obiegu streamingowym – niemieckie seriale i produkcje na Netflixie i innych platformach

// Ekonomiczna kondycja kina niemieckiego – charakterystyka rynku, systemy i struktura finansowania, pozycja w Europie i na świecie

// Niemieckie kino popularne – preferencje widowni, tendencje produkcyjne i tematyczne, rodzima i międzynarodowa recepcja

// Transnarodowy charakter współczesnego kina niemieckiego – koprodukcje, instytucje i organizacje o oddziaływaniu międzynarodowym (Berlinale, World Cinema Fund, The Wild Bunch itd.), dystrybucja, sukcesy międzynarodowe 

// Dyskursy emancypacyjne we współczesnym kinie niemieckim po obu stronach kamery (jako wyzwanie produkcyjne i branżowe oraz temat filmowy)

// Międzynarodowe kariery i wizerunki niemieckich aktorek i aktorów

// Czy istnieje coś takiego, jak międzynarodowe kino germanofońskie (na wzór frankofońskiego czy anglofońskiego)?

// Polsko-niemieckie kontakty filmowe (koprodukcje, przepływy, wizerunki, recepcja)

// Zielona transformacja niemieckiego przemysłu filmowego – debaty, kierunki, rozwiązania i przeszkody 

// Kino a polityka historyczna RFN – najczęstsze tematy i sposoby mówienia o przeszłości, stosunek do XX-wiecznej historii Niemiec (np. nazizm i wojna, NRD)

// Wielokulturowość współczesnych Niemiec, niemieccy z doświadczeniem migracyjnym oraz problematyka i obrazy społeczeństwa postmigracyjnego