Call for papers nr 65

CFP magazynu „Ekrany” nr 1 (65) / 2023

 

KINO KRYZYSU

 

Termin przyjmowania abstraktów: 31.10.2022   
Odpowiedź redakcji: 06.11.2022
Termin przesyłania gotowych tekstów: 20.12.2022   
email: redakcja.ekrany@gmail.com

 

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów do kolejnego wydania czasopisma o tematyce audiowizualnej “Ekrany”. Publikujemy zarówno dłuższe artykuły o charakterze analitycznym, teoretycznym oraz historycznym, dotyczące szeroko pojętego medium filmowego oraz pokrewnych zjawisk audiowizualnych, jak i krótkie teksty – recenzje Odkryć, czyli wartościowych tytułów, które nie miały jeszcze swojej polskiej premiery. Zapraszamy do zgłaszania tekstów dotyczących kina współczesnego, sylwetek aktorów, seriali, historii oraz teorii kina. Interesują nas nie tyle analizy poszczególnych filmów, ile spojrzenie na kino jako zjawisko społeczno-kulturowe. Zachęcamy więc do nadsyłania propozycji z zakresu problematyki produkcji i odbioru filmu, estetyki, ideologii, społecznego funkcjonowania kina czy jego politycznych uwarunkowań.

Każdy numer posiada także liczący ok. 30% objętości pisma temat numeru.

Tematem numeru 1/2023 będzie kino kryzysu.

Świadomość końca nieustannie towarzyszy kinu, którego śmierć ogłaszano wielokrotnie, szczególnie przy okazji zmian na rynku mediów audiowizualnych. Dziś przeczucie kryzysu sięga jednak zdecydowanie dalej. Pandemia, katastrofa klimatyczna, wojna, niewydolność późnego kapitalizmu i labilność wielu instytucji legitymizujących demokrację każą nam obawiać się o świat, jaki znamy. Narracje o kresie pojawiają się tak z prawej strony (upadek “cywilizacji Zachodu”), jak z lewej (kapitalizm jako źródło cierpień). Kino jako część (pop)kultury od zawsze było sejsmografem społecznych zmian i nastrojów – nie inaczej jest w ostatnich kilku latach. 

W najbliższym numerze “Ekranów” chcemy zatem przyjrzeć się temu, w jaki sposób współczesne kino na kryzys reaguje, jak go problematyzuje i czy sugeruje możliwość jego przezwyciężenia. Interesować nas będą filmowe reprezentacje różnych kryzysów (klimatycznego, energetycznego, ekonomicznego, uchodźczego, militarnego, politycznego, tożsamościowego itd.), jak i kryzysowe egzystowanie samej instytucji kina, począwszy od przesilenia estetyk, gatunków czy narracji, jak i dotychczasowych praktyk produkcyjno-dystrybucyjnych. Pod Państwa rozwagę proponujemy, między innymi, poniższe zagadnienia:

// Jak kino przeżywało swoją własną śmierć: narracje o końcu kina

// Kryzys ekonomiczny a branża filmowa (oraz kinematografie narodowe)

// Estetyka kryzysu – graniczne eksperymenty, poszukiwanie oryginalności, wyczerpanie kinowego nowatorstwa

// Dyskretny urok anihilacji. Wizualizacje katastrof, poetyka końca świata, ekranizacja apokalipsy

// Zmierzch gatunków, sposobów reprezentacji, trybów narracji i rytuałów odbiorczych

// Kryzysologia spekulatywna – science-fiction a przewidywanie / projektowanie katastrof przyszłości

// Kapitalizacja kryzysu i kinowa kultura strachu

// Kino wobec “kryzysu reprezentacji” – etyczne, estetyczne i technologiczne wyzwania realizmu i medialnej wiarygodności

// Kino a kryzys mediów: doomscrolling, clickbaity, hate-watching i inne negatywne praktyki nadawczo-odbiorcze

// Kryzys jako szansa. Kino wobec posthumanizmu, akceleracjonizmu, antynatalizmu i innych nurtów filozoficznych

// Kino dokumentalne jako narzędzie edukacji antykryzysowej

// Kinowe alternatywy i propozycje przezwyciężenia kryzysu