Call for papers nr 63

KINO BUNTU

CALL FOR PAPERS – nr 3(63)/2022

 

Termin przyjmowania abstraktów: 25.01.2022
Odpowiedź redakcji: 30.01.2022
Termin przesyłania gotowych tekstów: 15.03.2022
mail: redakcja.ekrany@gmail.com

 

 

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów do kolejnego wydania czasopisma o tematyce audiowizualnej „Ekrany”. Publikujemy zarówno dłuższe artykuły o charakterze analitycznym, teoretycznym oraz historycznym, dotyczące medium filmowego oraz pokrewnych zjawisk audiowizualnych, jak i krótkie teksty – recenzje Odkryć, czyli wartościowych tytułów, które nie miały jeszcze swojej polskiej premiery. Zapraszamy do zgłaszania tekstów dotyczących kina współczesnego, sylwetek aktorów, seriali, historii oraz teorii kina. Interesują nas nie tyle analizy poszczególnych filmów, ile spojrzenie na kino jako zjawisko społeczno-kulturowe. Zachęcamy więc do nadsyłania propozycji z zakresu problematyki produkcji i odbioru filmu, estetyki, ideologii, społecznego funkcjonowania kina czy jego politycznych uwarunkowań.
Każde wydanie posiada także liczący ok. 30% objętości pisma temat numeru.

Tematem numeru 3/2022 jest KINO BUNTU.

Bunt, nonkonformizm, opór – te postawy są wyrazem sprzeciwu wobec systemu zbudowanego na nierównościach, niosą zmianę i budują zaangażowanie oraz postawę obywatelską. Współcześnie wyjątkowo silnie wybrzmiewają społeczne oraz polityczne napięcia. Z jednej strony jest to przyczyną wzbierających nacjonalizmów, kontrrewolucyjnego populizmu czy polityki zagranicznej światowych imperiów; z drugiej – rzeczywistość pandemiczna okazała się czasem negocjacji pojęć. Pandemia wyeksponowała niesprawiedliwe podziały i silną współzależność społeczną, ale także paraliżowała niektóre protesty czy była wykorzystywana jako narzędzie kontroli społecznego niezadowolenia. Początkowo zapowiadano głęboki reset – kolejne lockdowny, izolacja społeczna i ograniczenie mobilności doprowadziły do chwilowego zatrzymania świata, ale okazało się, że głównie chodziło o system kapitalistyczny. Nie doszło do głębokiej zmiany, jednak wprawiono w ruch refleksję na temat naszego miejsca w rzeczywistości pochłanianej przez kolejne kryzysy, a także znaczenia indywidualnej odpowiedzialności.

Jaką formę powinny przyjmować protesty? Z jakich środków i z jakiego języka powinny korzystać? Co jeszcze jest wywrotowe? Czy opór to zjawisko alienujące, czy może solidaryzujące? Czy chcemy wracać do przedpandemicznej „normalności” z jej nierozwiązanymi problemami? A w końcu – czy rewolucja jest jeszcze w ogóle możliwa? W nowym numerze „Ekranów” chcemy przyjrzeć się, w jaki sposób w kinach odzwierciedla się niezgoda na otaczającą rzeczywistość – jak filmy diagnozują świat, gdzie znajduje się ich ideologiczny kompas i czy mamy do czynienia z artystycznymi formami oporu. Mówi się czasami, że medium filmowe jest niczym barometr, ale czy może również wywołać zmianę? Czy w ogóle artyści mają takie ambicje? Pomóżcie nam znaleźć „buntowników neonowego boga” – zawsze niespokojnych, ale może, jak pokazała pandemia, nie zawsze aktywnie wyrażających sprzeciw.

Proponowane zagadnienia:

// transparenty i protest songi – język oporu w mediach audiowizualnych
// na barykadach walka trwa – przedstawienia buntu w obrazach filmowych
// emocje społecznego niezadowolenia – między gniewem a depresją
// buntownicy przemysłu filmowego – od filmów społecznie zaangażowanych, przez strajki robotnicze, do hacktywizmu
// czy bunt jest możliwy w kapitalizmie? Utowarowienie mniejszościowych narracji oraz ikonografii buntu
// „Nie musimy wygrać. Wystarczy, że będziemy walczyć” – martyrologie rewolucjonistów i ich rewizje
// nowa rewolucja seksualna? Transgresje cielesne i seksualne
// bunt jako podstawa konstrukcji bohatera – coming of age i inne gatunki
// ludowa historia kina – bunt mas czy zemsta klasowa?
// Greta Thunberg i inne – jak rebel girls walczą z patriarchatem?
// protest kontra działania bezpośrednie – terror jako akt buntu
// formalne, stylistyczne i narracyjne eksperymenty jako strategia artystycznego i obyczajowego oporu
// taktyki oporu – filmowcy wobec systemu