Call for papers nr 57

“Ekrany” CFP 1/2021

 

Piractwo

 

Termin przyjmowania abstraktów: 10.10.2020  
Odpowiedź redakcji: 15.10.2020
Termin przesyłania gotowych tekstów: 15.12.2020  
mail: redakcja.ekrany@gmail.com

 

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów do kolejnego wydania czasopisma o tematyce audiowizualnej “Ekrany”. Publikujemy zarówno dłuższe artykuły o charakterze analitycznym, teoretycznym oraz historycznym, dotyczące szeroko pojętego medium filmowego oraz pokrewnych zjawisk audiowizualnych, jak i krótkie teksty – recenzje Odkryć, czyli wartościowych tytułów, które nie miały jeszcze swojej polskiej premiery. Zachęcamy do zgłaszania tekstów dotyczących kina współczesnego, sylwetek aktorów, seriali, historii oraz teorii kina. Interesują nas nie tyle analizy poszczególnych filmów, ile spojrzenie na kino jako zjawisko społeczno-kulturowe. Zachęcamy więc do nadsyłania propozycji z zakresu problematyki produkcji i odbioru filmu, estetyki, ideologii, społecznego funkcjonowania kina czy jego politycznych uwarunkowań.

Każdy numer posiada także liczący ok. 30% objętości pisma temat numeru. Tematem numeru 1/ 2021 roku jest kinowe piractwo.

 

Czy kino bez piractwa mogłoby istnieć? Jak wyglądałyby nasze filmowe seanse, doświadczenia i dyskusje bez “nielegalnej kultury”? Pierwszy w 2021 roku numer “Ekranów” nie ma bynajmniej służyć rachunkowi sumienia i żalowi za grzechy wobec prawa autorskiego. Naszym celem jest opisanie kinowego piractwa jako złożonego fenomenu kulturowego, na który składają się kwestie produkcji, dystrybucji, odbioru, ekonomii, prawa, a także kinofilskiej i mediofilskiej nostalgii. Zachęcamy do nadsyłania tekstów charakteryzujących lub problematyzujących trudne do przecenienia znaczenie piractwa w kulturze filmowej. 

Spektrum wartościowania nielegalnego obiegu kultury rozciąga się od jego krytyki utożsamiającej piractwo z kradzieżą (vide: casus Kazika Staszewskiego), przez romantyzację i nostalgię (“kiedyś całą noc ściągało się filmy z eMule’a”), po przekonanie o pożyteczności (walka z kulturowym wykluczeniem). Nasze łamy są otwarte dla każdego z tych podejść. Zachęcamy do nadsyłania propozycji artykułów rekapitulujących socjopolityczne badania nad piractwem, jak i osobistych esejów i indywidualnych spojrzeń na relacje nielegalnego obiegu i kinofilii. Uwadze polecamy m.in. następujące zagadnienia:

 • Piractwo jako demokratyzacja kultury: dostępność, walka z wykluczeniem, omijanie cenzury
 • Geopolityczne uwarunkowania nielegalnego obiegu kultury filmowej
 • Partia Piratów oraz polityczność nielegalnej kultury
 • Różne “drugie obiegi”: VHS, CD, internet
 • Prawnoautorskie aspekty piractwa; polskie prawo własności intelektualnej a systemy innych państw 
 • Szare strefy: “półlegalne” wyświetlanie, “cele naukowe”, “prawo cytatu”
 • “Najchętniej ściągane seriale…” – piractwo jako alternatywne narzędzie marketingu
 • “Nie kradnij” – oficjalne narracje i kampanie zwalczające piractwo
 • Libgen jako katalog biblioteczny. Nielegalna dostępność publikacji naukowych a polski dyskurs filmoznawczy
 • Piractwo a intertekstualność: mockbustery, found footage, zapożyczenia
 • Poza festiwalami: kinofilia i art house w nielegalnym obiegu
 • Filmowe reprezentacje piratów i hakerów – między romantyzowaniem a krytyką
 • Prognozy: przyszłość piractwa w dobie platform streamingowych