Call for papers nr 56

Soc-rozrywka. Kino popularne bloku wschodniego

 

 

 

CFP magazynu „Ekrany” nr 4 (56) / 2020

 

Termin przyjmowania abstraktów: 17.05.2020   

Odpowiedź redakcji: 22.05.2020

Termin przesyłania gotowych tekstów: 15.07.2020   

mail: redakcja.ekrany@gmail.com

 

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów do kolejnego wydania czasopisma o tematyce audiowizualnej “Ekrany”. Publikujemy zarówno dłuższe artykuły o charakterze analitycznym, teoretycznym oraz historycznym, dotyczące szeroko pojętego medium filmowego oraz pokrewnych zjawisk audiowizualnych, jak i krótkie teksty – recenzje Odkryć, czyli wartościowych tytułów, które nie miały jeszcze swojej polskiej premiery. Zapraszamy do zgłaszania tekstów dotyczących kina współczesnego, sylwetek aktorów, seriali, historii oraz teorii kina. Interesują nas nie tyle analizy poszczególnych filmów, ile spojrzenie na kino jako zjawisko społeczno-kulturowe. Zachęcamy więc do nadsyłania propozycji z zakresu problematyki produkcji i odbioru filmu, estetyki, ideologii, społecznego funkcjonowania kina czy jego politycznych uwarunkowań.

Każdy numer posiada także liczący ok. 30% objętości pisma temat numeru. Tematem numeru 4/ 2020 roku jest „Soc-rozrywka”.

Choć potoczne myślenie o kinie państw socjalistycznych obraca się wokół binarnej opozycji (niegodziwej) państwowej propagandy i (szlachetnych) wysiłków artystów, to codzienne doświadczenie mieszkańców bloku wschodniego było skoncentrowane raczej na kinie popularnym. Socjalistyczna kultura masowa stroniła od rozrywki tylko w najbardziej dogmatycznym okresie stalinizmu, przez większość czasu dostarczając jednak swoim obywatelom różnych uciech – także ze względów politycznych, ekonomicznych czy społecznych. W planowanym numerze chcemy przyjrzeć się wszystkim tym uwarunkowaniom, rozciągając swoje spojrzenie na cały blok wschodni – dlatego zamiast poszczególnych case studies, sylwetek twórców czy nawet kinematografii, interesować nas będą wyłącznie artykuły komparatystyczne, obejmujące wszystkie lub przynajmniej kilka państw bloku wschodniego. Proponowane obszary zainteresowania:

 

// East Side vs West Side – napięcia, zależności, przepływy, inspiracje pomiędzy zachodnią a socjalistyczną kulturą popularną; dystrybucja i funkcjonowanie zachodniego kina rozrywkowego w bloku wschodnim (i vice versa)

// star system w bloku wschodnim – podobieństwa i różnice oraz transnarodowe gwiazdy demoludów

// socjalistyczna popkultura – kontekst innych zjawisk kultury rozrywkowej i masowej (telewizja, muzyka, zgrzebny soc-konsumpcjonizm lat 70.)

// popularna kultura filmowa w bloku wschodnim (pisma, gadżety, fankluby, festiwale itd.)

// monografie poszczególnych gatunków w bloku wschodnim (musical, film przygodowy, melodramat itd.)

// różnorodność lokalnych formuł i gatunków, różnice pomiędzy poszczególnymi krajami w realizacji podobnych założeń

// pęknięty monolit – dyskursy emancypacyjne i mniejszościowe we wschodnioeuropejskiej popkulturze

// z niej my wszyscy – mitotwórczy i tożsamościowy charakter kultury popularnej bloku wschodniego

// koprodukcje w bloku wschodnim oraz z krajami Zachodu

// dziedzictwo komuny – nostalgia za „złotymi czasami” kinematografii narodowych, kultowość i współczesny odbiór klasycznych tytułów

 

Objętość tekstu w „Ekranach” to 12-24 tys. znaków ze spacjami, z wyjątkiem odkryć (4700) i recenzji książek (5000 znaków).