Call for papers nr 54

EKOKINO

CFP „Ekrany” nr 2(54)/2020

 

 

Termin przyjmowania abstraktów: 19.01.2020

Odpowiedź redakcji: 24.01.2020

Termin przesyłania gotowych tekstów: 20.02.2020

mail: redakcja.ekrany@gmail.com

 

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów do czasopisma o tematyce audiowizualnej “Ekrany”, które ukaże się pod koniec kwietnia 2020 roku. Publikujemy zarówno dłuższe artykuły o charakterze analitycznym, teoretycznym oraz historycznym, dotyczące szeroko pojętego medium filmowego czy pokrewnych mu zjawisk audiowizualnych, jak i krótkie teksty – odkrycia, czyli recenzje wartościowych tytułów filmowych, telewizyjnych bądź internetowych, które nie miały jeszcze swojej polskiej premiery. Zapraszamy do zgłaszania tekstów dotyczących kina współczesnego, sylwetek aktorów, seriali, historii oraz teorii kina i jego społeczno-kulturowego funkcjonowania.

Objętość tekstu w „Ekranach” to 12–24 tys. znaków ze spacjami, z wyjątkiem odkryć (4700) i recenzji książek (5200 znaków).

Każdy numer posiada także liczący ok. 30% objętości pisma temat numeru. Tematem numeru 2/2020 będzie kino w perspektywie ekologicznej.

Postępujące zmiany klimatyczne, zwiększający się poziom zanieczyszczenia środowiska, wyczerpywanie się zasobów naturalnych, coraz większa liczba wymierających gatunków zwierząt i roślin – czy to odpowiedzialne rozmawiać o nowych zjawiskach artystycznych w epoce antropocenu? Jak mówić o przyszłości kina, gdy sama kategoria przyszłości staje się coraz mniej pewna? Czy w ogóle powinniśmy mówić o kinie, kiedy płonie Australia, a niedźwiedzie polarne umierają z głodu? Czy możemy bez wyrzutów oglądać Przyjaciół na Netflixie, skoro cena ich obecności na platformie mogłaby pomóc w finansowaniu walki z globalnym ociepleniem?

W nowym numerze „Ekranów” zajmiemy się relacjami kina i środowiska w duchu „głębokiej ekologii”, która źródeł problemu, przed jakim staje nasza cywilizacja, upatruje nie w plastikowych słomkach czy nadprodukcji towarów, lecz w naszym światopoglądzie – wiekach przekonań o słuszności dominacji człowieka nad naturą. Rozwój kina – technologiczny czy artystyczny – również potraktujmy jako jeden z przejawów takiego myślenia. Z jednej strony krytycznie przyjrzymy się zatem nadużyciom filmowców wobec ekosystemu oraz rekreowaniu szkodliwych stereotypów dotyczących świata naturalnego. Z drugiej – poszukamy sposobów angażowania się mediów audiowizualnych w kwestie środowiskowe i refleksji ekologicznej, także na poziomie produkcji i dystrybucji. Zamiast „naturalnych” świadczeń, jakie wymuszamy na środowisku – uczestnicząc także w kulturze filmowej – poszukamy doświadczeń budujących międzygatunkowe porozumienie, wspierających zgodną koegzystencję i próbujących przywrócić na Ziemi równowagę. Pomóżcie nam obliczyć ślad węglowy kina!

 

Proponowane zagadnienia:

// (nie)widzialna zagłada – wizualizacje antropocenu

// “piękna katastrofa” – strategie estetyzacji i ideologicznego pozycjonowania kwestii środowiskowych w historii kina (cli-fi, filmy katastroficzne, animal attack horror itd.)

// nowy początek – hopepunk i optymistyczne alternatywy dla narracji apokaliptycznych

// apokalipsa niebyła, czyli kiedy jeszcze baliśmy się globalnego zlodowacenia – nieaktualne lęki ekologiczne w historii kina

// głosem Krystyny Czubówny – retoryka dokumentów przyrodniczych

// ekologia obrazu – czy możliwe jest kino wegańskie?

// naturokultury – reprezentacje środowiska w kinie

// taksonomia – gatunki filmowe i opresja gatunkowizmu

// poza reprezentacją – nowy materializm w mediach audiowizualnych

// filmowe suki – relacje kina i ekofeminizmu

// gatunki zagrożone – kino i ochrona prawna zwierząt

// recykling – nie-ludzkie elementy kina (filmy non-camerowe Brakhage’a, nitroceluloza, proces rozkładu, biomorfizm itd.)

// „żywomatografie” – elementy nie-ludzkie jako wyznacznik realizmu

// w kapitalistycznym kagańcu – przemysł kinowy jako antropocentryczna machina

// usprawiedliwione cierpienie? – krytyka dyskursu modernistycznego

// Zieloni – obrazy aktywizmu środowiskowego w kinie

// dark ecology i kino wobec zmian klimatycznych

// ekologiczna dystrybucja cyfrowa? – platformy streamingowe a nośniki wymienne