Zasady etyki publikacyjnej

Czasopismo „Ekrany” w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym stosuje, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zasady obowiązujące w naukach humanistycznych, zwłaszcza określone przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej) i zdefiniowane w Kodeksię Postępowania (http://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf).