Prenumerata

Zachęcamy do zakupu rocznej prenumeraty czasopisma „Ekrany”. Cena w prenumeracie pozostaje bez zmian względem poprzednich lat i wynosi 12,00 zł (60,00 zł za rok). Dodatkowo do zamówienia załączamy prezent – jeden z archiwalnych egzemplarzy „Ekranów” bądź wydanych przez nas książek.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu pod adresem mailowym: redakcja.ekrany@gmail.com.