Dla autorów

Prosimy o przesyłanie tekstów w drogą elektroniczną (e-mail), w umożliwiających edycję formatach zapisanych przy użyciu programów Microsoft Word oraz OpenOffice bądź im pokrewnych.

W zależności od działu pisma przyjmujemy teksty o objętości od 12 do 24 tysięcy znaków.

Pojedyncze recenzje filmów, gier i książek nie powinny przekraczać 4700 znaków.

Do każdego tekstu prosimy o przesłanie odpowiednich materiałów graficznych nieobjętych prawem autorskim – ich ilość oraz charakter ustalany jest w każdym przypadku indywidualnie za pośrednictwem redakcji. Prosimy również o dołączanie do artykułów krótkich abstraktów w języku polskim.

W przypadku artykułów naukowych prosimy o wydzielenie następujących części:

  • tytuł
  • lead: nie dłuższy niż 550 znaków, wprowadzający w tematykę tekstu
  • podrozdziały wraz z podtytułami

W przypadku recenzji prosimy dodatkowo o sporządzenie stopki, w której znajdą się następujące informacje:

Recenzja filmu:

tytuł, produkcja, data premiery, czas trwania, reżyseria, scenariusz, zdjęcia, muzyka, obsada

Recenzja gry:

tytuł, platforma, producent / projektanci, data premiery

 

Filmy bądź gry, które pierwszy raz przywoływane są w tekście, opatrujemy informacją w nawiasie zwykłym, podając datę premiery oraz reżysera (w przypadku gier: producenta / projektantów).

Przykład filmu:

Powiększenie (1966, M. Antonioni)

Przykład gry:

Gone Home (2013, The Fullbright Company)

 

Z uwagi na typografię wydania papierowego (skład kolumnowy) prosimy o unikanie zdań wielokrotnie złożonych z licznymi wtrąceniami. Oprócz wydzielania podtytułów poszczególnych części tekstu, prosimy również o wprowadzanie wyraźnego i umotywowanego podziału na akapity. Do przypisów i odwołań stosujemy styl harwardzki.

Bibliografię oraz ewentualne sugestie dalszych lektur zamieszczamy w osobnej kapsułce „Polecane Lektury”.

Wzór zapisu:

Książka

  • I. Nazwisko, Tytuł, tłum. I. Nazwisko, Wydawnictwo rok.

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

  • I. Nazwisko, Tytuł, tłum. I. Nazwisko, w: I. Nazwisko (red.), Tytuł, Wydawnictwo rok, s. x-x.

Artykuł w czasopiśmie

  • I. Nazwisko, Tytuł, „Pismo” rok, nr x, s. x-x.

Przykład zapisu:

R. Lobato, Shadow Economies of Cinema: Mapping Informal Film Distribution, Palgrave Macmillan 2012.