Call for papers nr 52

Podsumowanie dekady

CFP magazynu „Ekrany” nr 6 (52) / 2019

Termin przyjmowania abstraktów: 30.07.2019
Odpowiedź redakcji: 8.08.2019
Termin przesyłania gotowych tekstów: 7.09.2019
mail: redakcja.ekrany@gmail.com

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów do kolejnego wydania czasopisma o tematyce audiowizualnej “Ekrany”, które ukaże się pod koniec listopada 2019 roku. Publikujemy zarówno dłuższe artykuły o charakterze analitycznym, teoretycznym oraz historycznym, dotyczące szeroko pojętego medium filmowego oraz pokrewnych zjawisk audiowizualnych, jak i krótkie teksty – recenzje „ekranowych” odkryć, czyli wartościowych tytułów filmowych, telewizyjnych bądź internetowych, które nie miały jeszcze swojej polskiej premiery. Zapraszamy do zgłaszania tekstów dotyczących kina współczesnego, sylwetek aktorów, seriali i gier wideo, historii oraz teorii kina. Interesują nas nie tyle analizy poszczególnych filmów, ile spojrzenie na kino jako zjawisko społeczno-kulturowe. Zachęcamy więc do nadsyłania propozycji z zakresu problematyki produkcji i odbioru filmu, estetyki, ideologii, społecznego funkcjonowania kina czy jego politycznych uwarunkowań.

Każdy numer posiada także liczący ok. 30% objętości pisma temat numeru. Tematem numeru 6/ 2019 roku jest podsumowanie dekady.
Przedmiotem ostatniego numeru ekranów w 2019 roku będzie analiza najważniejszych zjawisk w kinematografii drugiej dekady XXI wieku. Chcemy na gorąco przyjrzeć się najświeższym trendom w produkcji, dystrybucji i recepcji dzieł filmowych i serialowych, zarówno w wymiarze globalnym, jak i lokalnym. Interesują nas kulturowe fenomeny, które zaistniały w ciągu ostatnich 10 lat, ale też i takie, które w tym okresie szczególnie zintensyfikowały swoje znaczenie. Najistotniejsze zdaniem redakcji wydarzenia prezentujemy poniżej, lecz jesteśmy otwarci również na propozycje artykułów uwzględniające inne tematy.

// Nowe modele dystrybucji – platformy streamingowe, szansa czy zagrożenie dla sztuki filmowej?
// Serializacja kina – filmowe uniwersa jako wieloletnie, wieloodcinkowe projekty, box office jako lista odgrzewanych przebojów
// Disneywood – hegemonizacja produkcji hollywoodzkiej
// Wzrost chińskiego imperium – ekspansja kinematograficznego znaczenia Państwa Środka
// Serialoza, czyli serialowa pandemia
// Komercyjny i artystyczny renesans polskiego kina
// Zmierzch slow cinema? Trendy we współczesnym kinie artystycznym
// Narracje emancypacyjne w Hollywoood – od #metoo do #Oscarssowhite
// Powroty do narracji i estetyk lat 80. i 90.
// Wymieranie i odradzanie się gatunków filmowych – nowe oblicze horroru, dominacja fantastyki
// Film jeszcze bardziej cyfrowy – postęp digitalizacji i ostatni Mohikanie taśmy filmowej
// Fan service – okazja do odświeżenia czy zabetonowania kina mainstreamowego?
// Nowe nadzieje kina – debiutanci drugiej dekady XXI wieku

„Ekrany” są czasopismem punktowanym (5 punktów, wykaz B ministerialnej listy czasopism naukowych) oraz recenzowanym w trybie podwójnej ślepej recenzji.

Objętość tekstu w „Ekranach” to 12-24 tys. znaków ze spacjami, z wyjątkiem odkryć (4700) i recenzji książek (5000 znaków).