Call for papers nr 51

Przestrzenie kina

CFP magazynu „Ekrany” nr 5(51)/2019
Termin przyjmowania abstraktów: 10.05.2019       
Odpowiedź redakcji: 17.05.2019
Termin przesyłania gotowych tekstów: 10.07.2019     
mail: redakcja.ekrany@gmail.com

 

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów do wakacyjnego wydania czasopisma o tematyce audiowizualnej “Ekrany”, które ukaże się pod koniec września 2019 roku. Publikujemy zarówno dłuższe artykuły o charakterze analitycznym, teoretycznym oraz historycznym, dotyczące szeroko pojętego medium filmowego oraz pokrewnych zjawisk audiowizualnych, jak i krótkie teksty – odkrycia, czyli recenzje wartościowych tytułów filmowych, telewizyjnych bądź internetowych, które nie miały jeszcze swojej polskiej premiery. Zapraszamy do zgłaszania tekstów dotyczących kina współczesnego, sylwetek aktorów, seriali i gier wideo, historii oraz teorii kina oraz społeczno-kulturowego funkcjonowania medium.

Każdy numer posiada także liczący ok. 30% objętości pisma temat numeru. Tematem numeru 5/2019 będą przestrzenie kina.

Pisząc o filmach, słowa „kino” przeważnie używamy (także na łamach „Ekranów”) jako zastępnika dla kinematografii. Tymczasem przecież to samo słowo oznacza nie tylko abstrakcyjnie pojętą sztukę filmową, ale też jej najbardziej fizyczną i namacalną przestrzeń – miejsce, w którym oglądamy filmy. I choć współcześnie równoprawnymi dla niego alternatywami są wyświetlacze telewizorów, laptopów czy telefonów, monitory w autobusach i ekrany w przestrzeni miejskiej, kina wciąż stanowią serce kultury filmowej. To w nich odbywają się premiery i festiwale, tam chodzimy też na randki czy wypady z przyjaciółmi – kina są nie tylko istotną częścią życia kulturalnego, ale też naszego prywatnego.

W planowanym numerze „Ekranów” postaramy się zatem przyjrzeć nie „kinu”, ale „kinom”. Nie jest to przy tym wyłącznie próba przyjrzenia się kluczowemu elementowi naszego filmowego doświadczenia oraz przemysłu filmowego, ale także przeorientowania kategorii filmoznawczego opisu, zorientowanego tradycyjnie na abstrakcyjnych kategoriach teoretycznych bądź historycznych przemianach, w kierunku myślenia przestrzennego. Chcemy zanalizować przestrzenie kina od strony ekonomicznej – warunków funkcjonowania i modelu biznesowego rynku kiniarskiego; kulturowo-socjologicznej – związanej z przemianami sposobów odbioru filmów; medioznawczej – uwzględniających alternatywne przestrzenie i narzędzia odbioru materiałów audiowizualnych; jak też bardziej filozoficznej – dotyczącej fenomenologii doświadczenia kinowego. Proponowane przez nas zagadnienia obejmują takie zagadnienia, jak:

// miejsce w łańcuchu – pokazy kinowe jako lokomotywa branży filmowej  i wertykalna integracja przemysłu filmowego współcześnie;

// od kino-klubów do Europa Cinemas – budowanie sieci wyświetlania kina artystycznego i instytucjonalne systemy wspierania wyświetlania;

// kina studyjne – renesans czy stagnacja;

// IMAX, Atmos, kino 4DX – technika sali kinowej i kolejne formaty doświadczenia filmowego;

// kina w ujęciu liczbowym – ilość ekranów, gęstość, skupiska kin, warunki, różnice między krajami i kulturami;

// „chodzenia do kina” jako zjawisko socjologiczne – różnice kulturowe i funkcje społeczne;

// pokazy (pół)legalne (uniwersytety, kawiarnie itd.) oraz “kinofikacja” przestrzeni miejskiej i kulturalnej (pokazy na placach, dachach, w salach koncertowych i innych nietradycyjnych miejscach);

// przestrzeń kina i fenomenologia doświadczenia filmowego;

// teorie dyspozytywu w erze kina mobilnego;

// kino poza kinem – najnowsze przemiany odbioru pozakinowego (kino mobilne, samolotowe etc.);

// osobiste przestrzenie kina – fora, fanpage i portale filmowe, prywatne kolekcje i inne formy indywidualizacji kontaktu z filmami;

// kino o kinach – seans filmowy, mit kinofilii i odbiór filmu jako (auto)temat filmowy.