Call for papers nr 49–50

Filmowe światotwórstwo

CFP magazynu „Ekrany” nr 3–4 (49–50)/2019
Termin przyjmowania abstraktów: 10.02.2019       
Odpowiedź redakcji: 15.02.2019
Termin przesyłania gotowych tekstów: 20.03.2019     
mail: redakcja.ekrany@gmail.com

 

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów do wakacyjnego wydania czasopisma o tematyce audiowizualnej “Ekrany”, które ukaże się pod koniec czerwca 2019 roku. Publikujemy zarówno dłuższe artykuły o charakterze analitycznym, teoretycznym oraz historycznym, dotyczące szeroko pojętego medium filmowego oraz pokrewnych zjawisk audiowizualnych, jak i krótkie teksty – odkrycia, czyli recenzje wartościowych tytułów filmowych, telewizyjnych bądź internetowych, które nie miały jeszcze swojej polskiej premiery. Zapraszamy do zgłaszania tekstów dotyczących kina współczesnego, sylwetek aktorów, seriali i gier wideo, historii oraz teorii kina oraz społeczno–kulturowego funkcjonowania medium.

Każdy numer posiada także liczący ok. 30% objętości pisma temat numeru. Tematem numeru 3–4/ 2019 będzie filmowe światotwórstwo.

Współczesne kino, szczególnie to składające się na różnorakie konstelacje franczyz i serii, woli tworzyć fikcyjne światy, niż opowiadać historie. Intensywne przemiany narracji kierują uwagę narratologii i filmoznawstwa w stronę tzw. światotwórstwa, czyli sposobu, w jaki kreowane są filmowe diegezy. W wakacyjnym numerze „Ekranów” pragniemy skupić się na budowaniu świato-opowieści (storyworld) – podstawach,  sposobach, warstwach, mieszkańcach i potencjalnie nieskończonej ekspansji światów, do których zaprasza nas kino.

Myślenie o filmie zdominowane jest przez perspektywę czasu – filmoznawcze kategorie i podziały częściej dotyczą czasowego następstwa symulowanego montażem i narracją, niż wielorakich powiązań między elementami przestrzeni. Warto odwrócić tę zależność, a spoglądając na filmową czasoprzestrzeń, wyjść od jej drugiego elementu. Sprzyja temu natura współczesnego mainstreamu: pretekstowość opowieści postfabularnych, natura cyfrowego kinematografu atrakcji oraz coraz częstsze ignorowanie tzw. ciągłości i wiarygodności na rzecz obfitości i niesamowitości fantastycznych światów. Takie ujęcie nie jest jedynie rekalibracją narzędzi teoretycznych, lecz także okazją do ideologicznej i produkcyjnej refleksji nad instytucją kina. Czy Disney dąży do światotwórczego monopolu? Czy w odległej galaktyce jest miejsce na kobiety, czy Gwiezdna Flota może być tęczowa, czy Wiedźmin mógłby być czarny? To tylko kilka z pytań przenoszących nas poza tekstualne rozróżnienia w kierunku ogólnej refleksji kulturoznawczej, zgodnie z którą tworzymy fikcyjny świat po to, by lepiej poznać (i zmieniać) ten rzeczywisty. Proponowane przez nas zagadnienia:

 • Dominacja fantastyki i nie-stworzone światy we współczesnym kinie głównego nurtu
 • Światotwórstwo Hollywood jako wyścig zbrojeń. Polityka studiów i walka o rynek
 • Kierunki filmowej ekspansji: franczyzy, serie, transmedialne imperia
 • Przemiany autorstwa filmowego: „world creator” jako autor XXI wieku. Reżyserzy, producenci, wytwórnie, stacje TV i platformy streamingowe jako kolektywni (s)twórcy
 • Cyfrowe techniki pre- i postprodukcyjne jako narzędzia światotwórcze
 • Film interaktywny i mity widzowskiej partycypacji; kino a worldbuilding w grach wideo
 • Specyfika narracji światotwórczej i jej przestrzenny charakter (modularność, od-opowiedzenie, wariantywność, retroaktywność, pętle czasu itp.)
 • Jak widzowie zamieszkują fikcyjne światy? Zawieszenie niewiary, immersja i inne sposoby „światoodczucia”.
 • Stare fikcje i współczesne wrażliwości: światotwórstwo a podejścia emancypacyjne (feminizm, queer, mniejszości etniczne)
 • Fandom jako gospodarz, partyzant lub Cerber fikcyjnego świata
 • Światotwórcze ekscesy filmowego klasycyzmu i modernizmu; światotwórstwo a kino „realizmu”
 • Archeologia światotwórstwa: optyczne triki i analogowe techniki dawnego kina
 • Gest Thanosa i rewers światotwórstwa: świato-zniszczenie, katastrofizm i popularność dystopii w obliczu problemów globalnych

„Ekrany” są czasopismem punktowanym (5 punktów, wykaz B ministerialnej listy czasopism naukowych) oraz recenzowanym w trybie podwójnej ślepej recenzji. Objętość tekstu w „Ekranach” to 12–24 tys. znaków ze spacjami, z wyjątkiem odkryć (4700 zzs) i recenzji książek (5200 zzs).