Call for papers nr 48

Kino empatyczne

CFP magazynu „Ekrany” nr 2 (48) / 2019

Termin przyjmowania abstraktów: 04.01.2019       

Odpowiedź redakcji: 08.01.2019

Termin przesyłania gotowych tekstów: 11.02.2019     

mail: redakcja.ekrany@gmail.com

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów do wiosennego wydania czasopisma o tematyce audiowizualnej “Ekrany”, które ukaże się pod koniec kwietnia 2019 roku. Publikujemy zarówno dłuższe artykuły o charakterze analitycznym, teoretycznym oraz historycznym, dotyczące szeroko pojętego medium filmowego oraz pokrewnych zjawisk audiowizualnych, jak i krótkie teksty – odkrycia, czyli recenzje wartościowych tytułów filmowych, telewizyjnych bądź internetowych, które nie miały jeszcze swojej polskiej premiery. Zapraszamy do zgłaszania tekstów dotyczących kina współczesnego, sylwetek aktorów, seriali i gier wideo, historii oraz teorii kina oraz społeczno–kulturowego funkcjonowania medium.

Każdy numer posiada także liczący ok. 30% objętości pisma temat numeru. Tematem numeru 2(48)/2019 będzie „Kino empatyczne”.

W jednej ze scen dokumentu Life Itself (2014, S. James) Roger Ebert mówi: “Dla mnie filmy to machiny wytwarzające empatię. Kino pomaga zrozumieć nieco lepiej różne nadzieje, aspiracje, marzenia i lęki. Pomaga nam identyfikować się z ludźmi, którzy dzielą z nami podróż”. To rozumienie kina jako machiny empatii przyświecać nam będzie szczególnie w kolejnym numerze „Ekranów”. Zajmiemy się w nim nie do końca scharakteryzowanymi przesunięciami, które dostrzegamy we współczesnej kulturze filmowej, jej dziełach, jak i sposobie mówienia o niej. W przypadku empatii dystans zastępuje zgoda na doświadczenie, emocjonalne zrozumienie, a nawet wzruszenie. Burzliwy kontekst społeczny sprawia, że szukamy – także w kinie – etyki i współczucia, a analizy tekstualne są wypierane przez ujęcia, w których film może być m.in. narzędziem terapii czy edukacji etycznej. Nacisk położony zostaje na umiejętność przyjęcia obcej perspektywy i pochylenia się nad cudzymi emocjami, czyli nie tylko na intelektualnym rozpoznaniu czyjegoś położenia, lecz także na jego przyswojeniu i ucieleśnieniu.

Czy kino może nam pomóc w zbudowaniu poczucia bliskości? Czy poprzez pośrednictwo filmu możemy nawiązać bezpośredni kontakt z rzeczywistością pozafilmową? Te pytania poprzedza jednak jedno podstawowe: czy kino pozwala nam (mocniej) czuć? Odpowiedź na nie wydaje się pozytywna już na poziomie intuicji, więc spróbujemy zastanowić się nad splotem (uściskiem?) empatyczno-filmowych zależności.

// Empatia a identyfikacja – nowe podejście do zaangażowania widza

// Empatia i narracja: ucieleśnienie i poznawczo-emocjonalne aspekty opowiadania filmowego

// Neurologiczne podstawy empatii widza

// Teoria – koncepcja wczucia (Edyta Stein) i kinempatii (Robert Sinnerbrink)

// VR jako technologia generująca empatię

// Etyczny wymiar empatycznej perspektywy – m.in. creaturely gaze w studiach nad zwierzętami

// Film jako medium empatyczne?

// Przedmiot i narzędzia empatii w filmie – z kim/czym i dlaczego empatyzujemy

// Wrażliwość, współczucie, emocjonalność i afektywność jako strategie komunikacji wybranych twórców oraz zjawisk w kinie (neorealizm, nowa szczerość, postironia, kino społecznie zaangażowane itp.)

// Krytyczne podejście – nadużycia empatii, współodczuwanie jako narzędzie manipulacji

// Kulturowe uwarunkowania zdolności empatycznych.

„Ekrany” są czasopismem punktowanym (5 punktów, wykaz B ministerialnej listy czasopism naukowych) oraz recenzowanym w trybie podwójnej ślepej recenzji.

Objętość tekstu w „Ekranach” to 12-24 tys. znaków ze spacjami, z wyjątkiem odkryć (4700) i recenzji książek (5200 znaków).