Call for papers nr 46

Edukacja filmowa

Termin przyjmowania abstraktów: 05.08.2018

Odpowiedź redakcji: 14.08.2018

Termin przesyłania gotowych tekstów: 15.09.2018

mail: redakcja.ekrany@gmail.com

 

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów do kolejnego wydania czasopisma o tematyce audiowizualnej “Ekrany”, które ukaże się pod koniec listopada 2018 roku. Publikujemy zarówno dłuższe artykuły o charakterze analitycznym, teoretycznym oraz historycznym, dotyczące szeroko pojętego medium filmowego oraz pokrewnych zjawisk audiowizualnych, jak i krótkie teksty – recenzje „Ekranowych” odkryć, czyli wartościowych tytułów filmowych, telewizyjnych bądź internetowych, które nie miały jeszcze swojej polskiej premiery. Zapraszamy do zgłaszania tekstów dotyczących kina współczesnego, sylwetek aktorów, seriali i gier wideo, historii oraz teorii kina. Interesują nas nie tyle analizy poszczególnych filmów, ile spojrzenie na kino jako zjawisko społeczno-kulturowe. Zachęcamy więc do nadsyłania propozycji z zakresu problematyki produkcji i odbioru filmu, estetyki, ideologii, społecznego funkcjonowania kina czy jego politycznych uwarunkowań.

Każdy numer posiada także liczący ok. 30% objętości pisma temat numeru. Tematem numeru 5/ 2018 roku będzie „Edukacja filmowa”. Hasło to posłuży nam za pretekst do przyjrzenia się różnego typu działaniom edukacyjnym związanym z kinem. Obejmują one zarówno kształcenie profesjonalistów na potrzeby branży filmowej, nabywanie kompetencji medialnych, jak też film jako narzędzie zdobywania wiedzy. Każde z tych pól wymaga nieco odmiennego podejścia i wskazuje na inny rodzaj kontaktu z kinem jako narzędziem oraz przedmiotem nauki. Wszystkie one zmieniają się także gwałtownie wraz z tym, jak kino wchłaniane zostaje stopniowo przez szeroko pojętą kulturę audiowizualną, stając się zaledwie jednym z jej składników. Prowokują one do zastanowienia się nad instytucjonalnymi, ideologicznymi lub ekonomicznymi aspektami różnych typów i poziomów edukacji filmowej, jej organizacji i celów. Wszystkich autorów zainteresowanych tymi zagadnieniami zapraszamy do podjęcia zaproponowanych poniżej (a także innych, nieuwzględnionych na tej liście) zagadnień:

 

// Historia i teraźniejszość edukacji filmowej – koncepcje, eksperymenty, praktyki

// Po co filmoznawstwo/ co po filmoznawstwie? – perspektywy i charakter akademickich studiów nad kinem

// Kinowe programy edukacji szkolnej – ważne uzupełnienie programu nauczania czy outsourcing obowiązków publicznej edukacji?

// Klasyka, autorzy i interpretacje – rola edukacji filmowej w utrwalaniu/renegocjacji kanonu oraz obowiązującej historii kina

// Szkoły, praktyka, DIY – ścieżki przygotowania do pracy w przemyśle filmowym

// Edukacja mimowolna – rola filmu w procesie socjalizacji oraz kino jako pas transmisyjny norm kulturowych, stereotypów i popularnych wyobrażeń

// Edukacja a indoktrynacja – ideologiczne aspekty edukacji filmowej

// Kino w szerszym pejzażu kompetencji medialnych

// Kino i nauka – materiały audiowizualne jako narzędzie i przedmiot badań (niefilmoznawczych)

// Analfabetyzm filmowy i medialny jako kulturowe wykluczenie

// Wielki podział? – filmoznawcy w szkole filmowej, filmowcy na uniwersytecie i wzajemna nauka

 

EKRANy są czasopismem punktowanym (5 punktów, wykaz B ministerialnej listy czasopism naukowych) oraz recenzowanym w trybie podwójnej ślepej recenzji.

Objętość tekstu w EKRANach to 12-24 tys. znaków ze spacjami, z wyjątkiem odkryć (4700) i recenzji książek (5000 znaków).