Call for papers nr 47

Wajda światowy

Termin przyjmowania abstraktów: 26.10.2018     

Odpowiedź redakcji: 03.11.2018

Termin przesyłania gotowych tekstów: 10.12.2018

mail: redakcja.ekrany@gmail.com

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów do czasopisma o tematyce audiowizualnej “Ekrany”, które ukaże się pod koniec lutego 2019 roku. Publikujemy zarówno dłuższe artykuły o charakterze analitycznym, teoretycznym oraz historycznym, dotyczące szeroko pojętego medium filmowego oraz pokrewnych zjawisk audiowizualnych, jak i krótkie teksty – odkrycia, czyli recenzje wartościowych tytułów filmowych, telewizyjnych bądź internetowych, które nie miały jeszcze swojej polskiej premiery. Zapraszamy do zgłaszania tekstów dotyczących kina współczesnego, sylwetek aktorów, seriali i gier wideo, historii oraz teorii kina oraz społeczno–kulturowego funkcjonowania medium.

 

Każdy numer posiada także liczący ok. 30% objętości pisma temat numeru. Tematem numeru 1/2019 roku będzie „Wajda światowy”.

Andrzej Wajda wciąż góruje nad historią polskiego kina. Pomimo niezliczonych opracowań, interpretacji i omówień, mamy świadomość, że ogromne dzieło, jakie po sobie pozostawił będzie fascynować i frapować kolejne pokolenia, nieustannie zmieniając się w filmoznawczej recepcji i świadomości widzów. Chcielibyśmy do tej przemiany się przyczynić i nie pozwolić, by Wajda zastygł w spiżowym pomniku narodowego autora. Wychodząc z założenia, że żywotność i bogactwo jego twórczości opiera się w dużej mierze na jej uniwersalności, w planowanym numerze „Ekranów” chcemy pokazać autora Kanału jako twórcę światowego – obecnego w międzynarodowym obiegu i uczestniczącego w przemianach języka kina i roli filmu w światowej kulturze. Jako twórca prawdziwie kosmopolityczny Wajda pracował jako reżyser (nie tylko filmowy) od Nowego Jorku po Tokio, zyskując uznanie na całym świecie. Sukces ten posiadał różne oblicza, czyniąc Wajdę – w zależności od potrzeb i koniunktury – filmowym „autorem” docenianym za niepowtarzalny styl, reprezentantem polskiej tradycji narodowej na świecie lub wyrazicielem postaw politycznych. Na łamach „Ekranów” postaramy się przyjrzeć przyczynom, przejawom i konsekwencjom tego sukcesu. Zachęcamy do podejmowania poniższych (ale też innych, nieujętych w tym zestawieniu) tematów i problemów:

// recepcja twórczości Wajdy na świecie

// zagraniczne (ko)produkcje

// strategie twórcze, stylistyka i przemiany kina Wajdy w kontekście światowych trendów

// inspiracje, polemiki i nawiązania w dziełach innych filmowców

// rola i pozycja Andrzeja Wajdy w kinie bloku wschodniego (i jego zachodniej percepcji)

// zagraniczna dystrybucja, promocja i obieg filmów Wajdy

// półperyferyjna pozycja polskiego kina – wzorce międzynarodowej konsekracji i ścieżki kariery

// międzynarodowe konteksty pozafilmowej działalności Wajdy

 

„Ekrany” są czasopismem punktowanym (5 punktów, wykaz B ministerialnej listy czasopism naukowych) oraz recenzowanym w trybie podwójnej ślepej recenzji.

Objętość tekstu w „Ekranach” to 12–24 tys. znaków ze spacjami, z wyjątkiem odkryć (4700) i recenzji książek (5200 znaków).