Call for papers nr 43–44

Fabrykowanie prestiżu

CFP magazynu Ekrany nr 3–4 (43–44) / 2018

Termin przyjmowania abstraktów: 20.02.2018
Odpowiedź redakcji: 27.02.2018
Termin przesyłania gotowych tekstów: 10.04.2018
mail: redakcja.ekrany@gmail.com

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów do wakacyjnego wydania czasopisma o tematyce audiowizualnej “Ekrany”, które ukaże się pod koniec czerwca 2018 roku. Publikujemy zarówno dłuższe artykuły o charakterze analitycznym, teoretycznym oraz historycznym, dotyczące szeroko pojętego medium filmowego oraz pokrewnych zjawisk audiowizualnych, jak i krótkie teksty – recenzje „Ekranowych” odkryć, czyli wartościowych tytułów filmowych, telewizyjnych bądź internetowych, które nie miały jeszcze swojej polskiej premiery. Zapraszamy do zgłaszania tekstów dotyczących kina współczesnego, sylwetek aktorów, seriali i gier wideo, historii oraz teorii kina. Interesują nas nie tyle analizy poszczególnych filmów, ile spojrzenie na kino jako zjawisko społeczno–kulturowe. Zachęcamy więc do nadsyłania propozycji z zakresu problematyki produkcji i odbioru filmu, ideologii, społecznego funkcjonowania kina czy jego politycznych uwarunkowań.

Każdy numer posiada także liczący ok. 30% objętości pisma temat numeru. Tematem numeru 3–4/ 2018 roku będzie „fabrykowanie prestiżu”.
Chyba nikt nie wierzy już w modernistyczny mit oryginalności ani w obiektywną wartość artystyczną immanentnie wpisaną w film. Celem numeru jest przyjrzenie się, jakie społeczne, ekonomiczne i polityczne czynniki wpływają na zjawisko kinowej „jakości”. Dlaczego bio-pic jest szczególnie umiłowany przez Hollywood? Dlaczego dopiero „Logan” jako reprezentant kina superbohaterskiego został doceniony w wyścigu o najważniejsze Oscary? Skąd bierze się właściwy art-house’owi fetysz kinowego autorstwa? W jaki sposób filmowy smak wpływa na podziały wśród kinomanów? To tylko kilka pytań, które domagają się odpowiedzi z perspektywy kinowej ekonomii prestiżu.
Globalne pole produkcji kulturowe, jakim jest kino, wprowadza arbitralne kryteria jakości oraz dystynkcję smaku – charakteryzuje, co jest “wysokie”, a co “niskie”. Z perspektywy instytucji legitymujących kinowy prestiż, czyli wielkich nagród i festiwali (Złote Globy, Oscary, Berlinale, Cannes, Wenecja itp.), kino, które okraszamy przymiotnikami „dobre”, „ambitne” czy „jakościowe”, winno być artystycznie i ideowo odważne, angażujące oraz możliwie nowatorskie, a najlepiej – poruszające ważne problemy współczesnego świata. Wynikiem takiego pozycjonowania kinowego prestiżu jest modelowanie widza o konkretnym kapitale kulturowym; widza, który kierował się będzie raczej odbiorem „intelektualnym” niż „emocjonalnym”. Diagnozując przyczyny takiego wartościowania kultury filmowej, pragniemy skupić się na współczesnych kryteriach warunkujących kinową jakość: zasadzie decorum, rejestrach, autorstwie oraz drodze gruntowania filmowego prestiżu: od produkcji, przez dystrybucję, aż po recepcję.

// „Quality Hollywood” oraz estetyczne, tematyczne i narracyjne kryteria jakościowego kina z USA
// Żywotność zasady decorum a udane próby mieszania rejestrów
// Mniejszości, polityka, zaangażowanie społeczne kina: misja czy „jakościowy” koniunkturalizm?
// Nowe formy filmowego autorstwa po rewolucji cyfrowej
// Socjoekonomiczne instytucje i gatekeeperzy kina artystycznego: festiwale, kinofilia, krytyka filmowa, akademia
// „Spiżowe” persony kina: Meryl Streep, Steven Spielberg, Martin Scorsese etc. jako instytucje fabrykujące filmową „jakość”
// Zjawisko „Indiewood”: między dyktatem rynku i artystycznym poszukiwaniem
// „Kino środka”, middlebrow culture: kontrowersje wokół terminów a potrzeba komunikatywności
// Kształtowanie się hollywoodzkich i europejskich kryteriów filmowej jakości na przestrzeni dekad
// Przejawy kinowego snobizmu oraz egalitaryzmu wśród kinomanów
// Zjawisko (mit?) „seriali nowej generacji” i telewizji jakościowej po „neoserialowej rewolucji”
// Perspektywa globalna – kulturowa dominacja kinematografii zachodnich i idea kina “trzeciego świata”

Ekrany są czasopismem punktowanym (5 punktów, wykaz B ministerialnej listy czasopism naukowych) oraz recenzowanym w trybie podwójnej ślepej recenzji.

Objętość tekstu w Ekranach to 12-24 tys. znaków ze spacjami, z wyjątkiem odkryć (4600) i recenzji książek (5000 znaków).