Call for papers nr 41

Michael Haneke

CFP magazynu EKRANy

nr 1 (41) / 2018

Termin przyjmowania abstraktów: 12 listopada

Odpowiedź redakcji: 17 listopada

Termin przesyłania gotowych tekstów: 20 grudnia

mail: redakcja.ekrany@gmail.com

haneke

 

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów do pierwszego w 2018 roku wydania czasopisma o tematyce audiowizualnej EKRANy. Publikujemy zarówno dłuższe artykuły o charakterze  analitycznym, teoretycznym oraz historycznym, dotyczące szeroko pojętego medium filmowego oraz pokrewnych zjawisk audiowizualnych, jak i krótkie teksty – recenzje „EKRANowych” odkryć, czyli wartościowych tytułów filmowych, telewizyjnych bądź internetowych, które nie miały jeszcze swojej polskiej premiery. Zachęcamy do nadsyłania propozycji tekstów dotyczących kina współczesnego, sylwetek aktorów, seriali i gier wideo, historii oraz teorii kina. Interesują nas nie tyle analizy poszczególnych filmów, ile spojrzenie na kino jako zjawisko społeczno–kulturowe. Zachęcamy więc do nadsyłania propozycji z zakresu problematyki produkcji i odbioru filmu, ideologii, społecznego funkcjonowania kina czy jego politycznych uwarunkowań.

Każdy numer posiada także liczący ok. 30% objętości pisma temat numeru. Bohaterem pierwszego w 2018 roku numeru EKRANów będzie dwukrotny laureat Złotej Palmy Michael Haneke. Chcemy uważnie przyjrzeć się twórczości tego wybitnego autora współczesnego kina, jak dotąd nie dość wyczerpująco portretowanego w rodzimych publikacjach monograficznych. Zachęcamy do współpracy wszystkich autorów, którzy chcieliby podjąć wymienione poniżej (a także inne, nieujęte w tym zestawieniu) tematy związane z austriackim reżyserem:

 

  • Wczesne filmy telewizyjne a późniejsza twórczość Michaela Haneke.
  • Estetyka chłodu – strategie dystansacyjne u Hanekego i innych twórców kina autorskiego. Technologia i alienacja – przejawy cywilizacyjnych patologii w kinie Hanekego i pokrewnych twórców.
  • (A)moralność w kinie
  • Haneke – krytyk podziałów klasowych czy apologeta burżuazji?
  • Późny modernista czy osobny neomodernista? Haneke wobec prądów kina arthouse’owego.
  • Z ziemi austriackiej do francuskiej. Migracje w kinie europejskim i ich wpływ na rozwój autorskiego stylu.
  • Dyskurs przemocy u Hanekego i u innych twórców filmowych mierzących się z tym tematem.
  • Od Johna Zorna do Mozarta. Harmonia i chaos na ścieżkach dźwiękowych Hanekego.
  • Nakręć to raz jeszcze, Michael. Funny Games a Funny Games US i inne niecodzienne remaki

EKRANy są czasopismem punktowanym (5 punktów, wykaz B ministerialnej listy czasopism naukowych) oraz recenzowanym w trybie podwójnej ślepej recenzji.

Objętość tekstu w EKRANach to 12-24 tys. znaków ze spacjami, z wyjątkiem odkryć (4600) i recenzji książek (5000 znaków).