Call for papers nr 39

Współczesne kino rosyjskie

CFP magazynu EKRANy nr  5 (39)/2017

lewiatan

Termin przyjmowania abstraktów: 14 maja
Odpowiedź redakcji: 19 maja
Termin przesyłania gotowych tekstów: 14 lipca
mail: redakcja.ekrany@gmail.com 

Rok 2000 to przełomowa data w najnowszej historii Rosji, oznaczająca początek epoki Władimira Putina. Rządy świeżo wybranego prezydenta otworzyły nowy rozdział także w dziejach rosyjskiej kinematografii. Po właściwej dla wszystkich postkomunistycznych przemysłów filmowych zapaści lat 90. nowe stulecie przyniosło prawdziwy rozkwit różnorodnych formuł i propozycji estetycznych. Z jednej strony Rosja otworzyła się na wystawne kino popularne (najczęściej o fantastycznej proweniencji), którego twarzą w kolejnych latach stał się Timur Bekmambetow, a z drugiej konserwatywny zwrot w polityce kulturalnej oznaczał szczodre dofinansowania dla licznych filmów patriotycznych (zwłaszcza wojennych). W efekcie Rosja posiada dziś jeden z najdynamiczniej rosnących rynków filmowych na świecie. Niejako na przekór tym trendom komercjalizacji i upolitycznienia w tym samym czasie rozkwitać zaczęło także festiwalowe kino artystyczne, którego ikonami na arenie międzynarodowej stali się m.in. Andriej Zwiagincew, Aleksiej German młodszy, Aleksiej Fiedorczenko czy Iwan Wyrypajew.

W planowanym numerze „EKRANów” chcielibyśmy uchwycić bogactwo najnowszego kina rosyjskiego, które wyłania się już z tak krótkiego opisu. Interesować nas będzie zarówno arthouse, jak i mainstream, a także konteksty społeczne, kulturowe czy produkcyjne, warunkujące powstawanie i odbiór tych filmów. Jak zwykle, zamiast omawiania poszczególnych dzieł czy indywidualnych twórców, stawiamy na syntetyczne, przekrojowe artykuły, prezentujące szersze problemy, nurty czy konteksty rosyjskiej kinematografii. Tym samym zachęcamy do współpracy wszystkich autorów, którzy chcieliby podjąć wymienione poniżej (a także inne, nieujęte w tym zestawieniu) tematy związane ze współczesnym kinem rosyjskim:

– polityka kulturalna państwa w zakresie kinematografii – państwowy mecenat, realia produkcyjne, dworskość i subwersja

– rosyjskie blockbustery i rynek filmowy

– kino niezależne – realia i perspektywy

– stosunek do historii – przepracowywanie, naginanie, przemilczanie

– duchowość w kinie rosyjskim

– eksperymenty i artystyczne poszukiwania w najnowszym kinie rosyjskim

– międzynarodowe sukcesy i zagraniczna recepcja

– filmowe portrety współczesnej Rosji

– transnarodowość kina rosyjskiego – wieloetniczność, koprodukcje etc.

– pamięć komunizmu i doświadczenie kapitalizmu w rosyjskim kinie

– stare i nowe – pokoleniowość rosyjskiego kina

Jednocześnie przypominamy, że temat numeru to około 30% zawartości czasopisma. Zachęcamy także do nadsyłania propozycji tekstów do pozostałych działów EKRANów: nowe kino, historia/teoria, małe ekrany (seriale i gry wideo) i odkrycia.

EKRANy są czasopismem punktowanym (5 punktów, wykaz B ministerialnej listy czasopism naukowych) oraz recenzowanym w trybie podwójnej ślepej recenzji.
Objętość tekstu w EKRANach to 12-20 tys. znaków ze spacjami (z wyjątkiem odkryć i recenzji – 4600 znaków).