Call for papers nr 37-38

melodramat

 

EKRANy nr 3-4 (37-38)/ 2017

Melodramat dziś

 

abstrakty do: 25 lutego

odpowiedź redakcji: 1 marca

deadline nadsyłania gotowych tekstów: 13 kwietnia

adres redakcji: redakcja.ekrany@gmail.com

 

Melodramat należy zarówno do najpopularniejszych gatunków filmowych, jak i tych okrytych najgorszą sławą. Latami utożsamiany był z niskim rejestrem kultury Zachodu: intelektualną błahością, schematycznością, emocjonalnym odbiorem, kobiecą (w domyśle: gorszą) widownią. Wraz ze zmianą wartościowania kultury popularnej oraz badaniami kulturowymi melodramat jako gatunek filmowy doczekał się interesujących ujęć nie tylko jako zjawisko estetyczne, lecz przede wszystkim społeczno-kulturowe.

Po “złotym wieku” epickich melodramatów właściwych klasycznemu kinu hollywoodzkiemu gatunek ten ulegał różnym transformacjom – estetycznym, narracyjnym, ideologicznym. Niezmiennie pozostawał jednak papierkiem lakmusowym popkultury w zakresie jej recepcji i wartościowania.

W numerze “EKRANów” poświęconym współczesnemu melodramatowi chcielibyśmy skupić się na ostatnich kilkunastu latach, w których gatunek poddał się szczególnemu rezonansowi przemian technologicznych i obyczajowych. Przypominamy, że nie interesują nas interpretacje poszczególnych filmów ani artykuły monograficzne poświęcone twórcom melodramatu, lecz analizy szerszych zjawisk i fenomenów związanych z gatunkiem, np.

 • Widownia i recepcja melodramatu w dobie przemian technologicznych i społecznych
 • Konserwatyzm? Ideologiczne subwersje w melodramacie
 • Nowe oblicza melodramatu: melodramat męski, gejowski, lesbijski
 • Melodramat a feminizm i emancypacja
 • Tryb narracji melodramatycznej w historii kina, melodramatyczne wizje i konstrukcje świata
 • Przemiany w ikonografii i stylistyce wizualnej melodramatu
 • Melodramat a historia/historyzm i polityka/polityczność
 • Między melodramatyczną epickością a minimalizmem
 • Warianty melodramatu w kinie artystycznym i postklasycznym
 • Melodramat a tendencje kultury współczesnej (postrasizm, retromania, gulity pleasure, postironia itp.)
 • Melodramat w najnowszym kinie polskim
 • Transgatunkowość melodramatu i jego wpływ na pozostałe gatunki filmowe
 • Teoria gatunków filmowych w kontekście melodramatu
 • Zwrot afektywny w badaniu kultury
 • Badania nad melodramatem w polskiej i światowej tradycji filmoznawczej (reinterpretacje, nowe metody i ujęcia)

 

Jednocześnie przypominamy, że temat numeru to około 30% zawartości czasopisma. Zachęcamy także do nadsyłania propozycji tekstów do pozostałych działów EKRANów: nowe kino, historia/teoria, małe ekrany (seriale i gry wideo) i odkrycia.

EKRANy są czasopismem punktowanym (5 punktów, wykaz B ministerialnej listy czasopism naukowych) oraz recenzowanym w trybie podwójnej ślepej recenzji.

Objętość tekstu w EKRANach to 12-20 tys. znaków ze spacjami (z wyjątkiem odkryć i recenzji – 4600 znaków).

redakcja.ekrany@gmail.com