Gdański Fundusz Filmowy 2022 – trwa nabór wniosków!

Do twórców i twórczyń filmowych!

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku ogłasza 1. edycję konkursu na udział w produkcji filmowej.
Budżet konkursu w 2022/2023 roku wynosi łącznie 1 mln zł brutto.

Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji z Gdańskiem poprzez miejsca realizacji filmu i tematykę, a także udział w realizacji twórców i przedsiębiorców z Gdańska oraz wysokość budżetu wydatkowanego w regionie.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone projekty:
• filmów fabularnych pełnometrażowych (czas trwania powyżej 70 minut),
• dokumentalnych,
• animowanych. 

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, operator Gdańskiego Funduszu Filmowego, będzie uczestniczył w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym.

Wnioski można składać do 30 czerwca!

Regulamin Konkursu, formularz aplikacyjny oraz inne załączniki dostępne są na stronie internetowej Gdańskiego Funduszu Filmowego

gdanskifunduszfilmowy